Ποιοι είμαστε

Ο σύμμαχός σας στον κλάδο της ασφάλισης!

Η iasfalia.gr είναι το σύγχρονο πρόσωπο της Απόλλων Α.Ε., της ανεξάρτητης εταιρείας παροχής υπηρεσιών Μεσιτείας Ασφαλίσεων, που δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της ασφάλισης από το 1956. Αποτελεί μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, o οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών αυτοκίνησης από το 1922.

Αποτελεί μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σημαντικότερα μέλη του Συνδέσμου Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), λειτουργώντας με πρότυπα πολυεθνικής εταιρείας και φέροντας πολυετή παράδοση στην ασφάλιση ως μέσο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Ο ρόλος μας όλα αυτά τα χρόνια είναι να παρέχουμε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα, που εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εποχής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή, του επιχειρηματία και του οικογενειάρχη. Είμαστε δίπλα σας ότι και αν τύχει και συχνά λειτουργούμε και συμβουλευτικά –αποτρεπτικά– στην έλευση ενός κινδύνου, εμμέσως και μέσα από τις υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους μας.

Η Απόλλων ΑΕ Μεσιτείας Ασφαλίσεων με πολύτιμη εμπειρία άνω των 50 ετών, σύγχρονη αντίληψη και ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, επιθυμεί μέσω του iasfalia.gr να αποτελέσει μία νέα, έμπιστη επιλογή αναζήτησης ασφάλειας online, για κάθε ανάγκη της σύγχρονης ζωής.

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη ασφάλισης, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Λόγω τιμής!