Ατλαντική Ένωση

Η Ατλαντική Ένωση ιδρύθηκε το 1970 από μία ομάδα κορυφαίων οικονομικών παραγόντων, σε συνεργασία με την Τράπεζα American Express. Η πορεία των 30 χρόνων της στον κλάδο της ασφάλισης παρουσιάζει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες που συγκαταλέγονται στο top 15 των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου στον τομέα τους. Η Ατλαντική Ένωση δραστηριοποιείται σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, παρέχοντας υπηρεσίες που συνοδεύονται από αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.

Περισσότερα: http://www.atlantiki.gr/