ΜΙΝΕΤΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι Μινέττα διανύει την 4η επιτυχημένη δεκαετία δραστηριότητάς της στον κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα – μια πορεία που ανέδειξε την αξιοπιστία και την ευελιξία της εταιρείας. Με πολυετή πείρα και εξειδίκευση στις ασφάλειες αυτοκινήτων, τα τελευταία χρόνια ενσωματώνει δυναμικά στο πλάνο εργασιών της προγράμματα που αφορούν τους κλάδους Ζωής και Υγείας, εισάγοντας ευέλικτα πακέτα που δίνουν λύσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.

Περισσότερα: http://www.minetta.gr/