Η Ομάδα μας

Άνθρωποι με εμπειρία και όραμα σας εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο!

Στην iasfalia.gr έχουμε διαμορφώσει πέντε ομάδες εξειδικευμένων ανθρώπων που απαντούν σε κάθε σας ξεχωριστή απαίτηση.

Τα τμήματα μας είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

MOTOR: Αφορά τον Κλάδο Αυτοκινήτου

NON MOTOR: Αφορά τους Κλάδους Ασφάλισης  Πυρός/Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Σκαφών, Μεταφορών, Πιστώσεων κλπ.

 LIFE: Αφορά τους Κλάδους  Ζωής, Υγείας, Προσωπικών ατυχημάτων, Ταξιδιωτική Ασφάλιση κλπ.

ACCOUNTING: Αφορά την Υποστήριξη Δραστηριοτήτων και Πληροφορικής, Πιστωτικό Έλεγχο και Οικονομική Διαχείριση

iasfalia.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

210 348 3333