Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης προσφέροντας αξιόπιστες ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις. Πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συνεχής μελέτη των αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου, συνιστούν ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων που μετρά 3.530 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 320.000 ευχαριστημένους πελάτες.

Περισσότερα: http://www.europaikipisti.gr/