Χρήσιμες συμβουλές και έντυπα

Για τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν από 01/06/2000, οι ασφαλιστικές εταιρίες μέλη του διακανονισμού αυτού, προχώρησαν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αποζημίωση των ασφαλισμένων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχει συμπληρωθεί το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης. Με τη σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού και σε περίπτωση ατυχήματος η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία προβαίνει σε αποζημίωση του αναίτιου ασφαλισμένου της, απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαιτίου.

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός

Για να εφαρμοστεί ο διακανονισμός ζημιάς, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το ύψος των Υλικών Ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 6.500,00
 2. Το ύψος των Σωματικών Βλαβών των παθόντων που αποζημιώνονται να είναι ίσο ή μικρότερο των € 30.000 (€ 12.000,00 ανά άτομο)
 3. Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη του Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού
 4. Ατύχημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας

ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 99 88 147 ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΡEΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΑ ΜΕΤΑΒΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ:

 1. Θα φωτογραφίσει τα οχήματα που εμπλέκονται
 2. Θα καταγράψει τα στοιχεία όσον έχουν συμμετοχή στο ατύχημα όπως και τα στοιχεία των πιθανών αυτοπτών μαρτύρων
 3. Θα συμπληρώσει επιτόπου Δήλωση Ατυχήματος
 4. Θα φροντίσει για την ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας και την μεταφορά του στο συνεργείο εφ’ όσον δεν μπορεί να κινηθεί από μόνο του.

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ εκτός της φροντίδας ατυχήματος καλείτε οπωσδήποτε και:

 1. Το ΕΚΑΒ
 2. Την ΤΡΟΧΑΙΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΙΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ.

Η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο το οποίο χορηγείται στον ασφαλισμένο δωρεάν από την ασφαλιστική του εταιρία, με σκοπό την περιγραφή του ατυχήματος με την σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών. Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της Φιλικής Δήλωσης, βρίσκονται στο πίσω μέρος του εντύπου.

Η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Φιλικής Δήλωσης σε κάθε περίπτωση επιταχύνει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το διακανονισμό της ζημιάς.

Είναι η υπηρεσία της εταιρεία μας που βρίσκεται στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο, καλώντας στο τηλέφωνο 210 99 88 147 όπου εξειδικευμένος συνεργάτης βρίσκεται άμεσα κοντά σας, στον τόπο του ατυχήματος για:

 • να φωτογραφίσει τα οχήματα που εμπλέκονται
 • να καταγράψει τα στοιχεία όσον έχουν συμμετοχή στο ατύχημα όπως και τα στοιχεία των πιθανών αυτοπτών μαρτύρων
 • να συμπληρώσει επιτόπου Δήλωση Ατυχήματος
 • να φροντίσει για την ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας και την μεταφορά του στο συνεργείο εφ’ όσον δεν μπορεί να κινηθεί από μόνο του

Έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης

Έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος

Έντυπο Δήλωσης Εναντίωσης

Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου

Γιατί iasfalia.gr